КГтп 5* 50-0,66 (МСК)

1,950.16 руб.

КГтп 5* 50-0,66